K.B. 9-11-2015: Uitvoering art. 63, eerste lid, 3°, van gecoördineerde wet

Résumé: Numac tekst: 2015022531

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 9-12-2015 - Wijzigende numac: 2015022531

FR   NL  


Koninklijk besluit van 9 november 2015 tot uitvoering van artikel 63, eerste lid, 3°, van op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL