Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 131.


Art. 132.

Wanneer een sanctie, die de beroving van verstrekkingen van dezelfde aard in zich sluit, toegepast wordt op een verzekerde die reeds een vroege sanctie ondergaat, zal de nieuwe sanctie pas ingaan nadat de vroegere een einde heeft genomen.


Art. 133.

FR   NL   [Affichage standard]