Publié le 30/03/2012
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 95.


Afdeling III.- Over het leerlingenwezen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst
Art. 96.
01/01/2012 Opgeheven door: Wet(div)(I) 29-3-2012 - B.S. 30-3 - ed. 3


Afdeling IV.- Mogelijkheid tot herwaardering van bepaalde uitkeringen

Art. 97.

FR   NL   [Affichage pour impression]