d'application à partir du 27/01/2019
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 115.


HOOFDSTUK V.- TOEKENNINGSVOORWAARDEN - BIJZONDERE BEPALING VOOR DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING

Art. 116.

Voor het verkrijgen van het recht op de uitkeringen waarin is voorzien bij titel V, moeten de in artikel 112 bedoelde gerechtigden voldoen aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 116/1 tot 116/4 en 131.

De Koning kan, na advies van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen, voor de categorieën van gerechtigden die Hij bepaalt, hetzij vrijstelling verlenen van de voorwaarden van wachttijd bepaald in artikel 116/1, hetzij deze voorwaarden aanpassen.


Art. 116bis.

FR   NL   [Affichage standard]