d'application à partir du 02/01/1996
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 172.


Art. 173.
P 02/01/1996
  -30/06/2011
Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met uitzondering van hoofdstuk V maar met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de inbreuken bepaald bij deze wet.

Art. 173bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]