d'application à partir du 10/05/2014
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 69bis.


Art. 69ter.

In artikel 17 van de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 28 november 1986, 7 januari 1987 en 22 juli 1988, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

§ 1. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19

§ 2. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19

§ 3. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19

§ 4. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19

§ 5. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19

§ 6. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19

§ 7. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19

§ 8. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19

§ 9. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19

§ 10. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19

§ 11. Arbitragehof 13-6-96 - nr 37/96 - B.S. 29-6

§ 12. § 9 wordt aangevuld als volgt:

"of in analoge of gedigitaliseerde vorm op een magnetische of optische drager vastgesteld."

§ 13. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19

§ 14. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19


Art. 69quater.

FR   NL   [Affichage standard]