Publié le 03/03/1998
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 104.


Art. 104bis.
13/03/1998 De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder een gerechtigde aan de uitkeringen die hem worden toegekend kan verzaken.

Art. 105.

FR   NL   [Affichage pour impression]