Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 27.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging worden een Technische geneeskundige raad, ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 10/08/2001 - B.S. 01/09/2001 éd.2 Wijziging] Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging worden een Technische geneeskundige raad, ...
      d'application à partir du 01/01/2002

[Wet 27/12/2005 - B.S. 30/12/2005 éd.2 p.57372 Wijziging] Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging worden een Technische geneeskundige raad, ...
      d'application à partir du 01/01/2006

[Wet 15/12/2013 - B.S. 20/12/2013 éd.5 p.101491 art.7 Wijziging] Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging worden een Technische geneeskundige raad, ...
      d'application à partir du 01/07/2015
      Note: De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum.
De Koning bepaalt de overgangsbepalingen die van toepassing zijn op de voor de datum van de inwerkingtreding ingediende aanvragen.