Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 199.

[Koninklijk besluit 12/08/1994 - B.S. 31/08/1994 Vervanging] § 1. Elke verzekeringsinstelling richt een bijzonder reservefonds op dat door ...
      d'application ā partir du 06/09/1994