Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 199.

[Wet 24/07/2008 - B.S. 07/08/2008 p.41215 art.121 Invoeging] <:M>Op 1 januari 2008 vloeit het bijzonder reservefonds van de unieke regeling ...
      d'application Ó partir du 01/01/2007
      Note: voor de eerste maal van toepassing op de afsluiting van de rekeningen van het jaar 2006.