Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 199.

[Koninklijk besluit 27/04/2005 - B.S. 20/05/2005 éd.2 p.23693 art.14 Vervanging] Vanaf 1 januari 2004 wordt het bijzonder reservefonds gestijfd door het in ...
      d'application à partir du 01/01/2004

[Wet 24/07/2008 - B.S. 07/08/2008 p.41215 art.121 Wijziging] Vanaf 1 januari 2004 wordt het bijzonder reservefonds gestijfd door het in ...
      d'application à partir du 01/01/2007
      Note: voor de eerste maal van toepassing op de afsluiting van de rekeningen van het jaar 2006.