Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 202.

[Wet 22/06/2016 - B.S. 01/07/2016 p.40057 art.30 Invoeging] <:W>Voor de toepassing van het vorige lid wordt de tweede verdeelsleutel aangepast ...
      d'application Ó partir du 11/07/2016