Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 202.

[Programmawet 27/12/2006 - B.S. 28/12/2006 éd.3 p.75217 art.205 Vervanging] Voor het einde van de maand volgend op de goedkeuring van de ...
      d'application à partir du 07/01/2007

[Programmawet 25/12/2016 - B.S. 29/12/2016 éd.2 p.90881 art.15 Wijziging] Indien de voorlopige uitgaven van een verzekeringsinstelling haar ...
      d'application à partir du 08/01/2017