Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 206.

[Wet 20/12/1995 - B.S. 23/12/1995 Invoeging] Bij de Algemene diensten van het Instituut wordt een Technische, boekhoudkundige ...
      d'application Ó partir du 02/01/1996