Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 206.

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 éd.1 Invoeging] § 6. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is verplicht ...
      d'application à partir du 31/12/2002

[Wet 01/03/2007 - B.S. 14/03/2007 p.13608 Wijziging] Elke overdracht van persoonsgegevens vanuit het Rijksinstituut voor ziekte- ...
      d'application à partir du 24/03/2007