Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 69ter.

[Wet 21/12/1994 - B.S. 23/12/1994 Invoeging] Art. 69ter.
      d'application Ó partir du 02/01/1995