Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 69ter.

[Wet 21/12/1994 - B.S. 23/12/1994 Invoeging] In artikel 17 van de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ...
      d'application à partir du 01/01/1990

[Wet 10/04/2014 - B.S. 30/04/2014 éd.1 p.35444 art.19 Opheffing] § 14. <:W>Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19<:w>
      d'application à partir du 10/05/2014