Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 69ter.

[Wet 21/12/1994 - B.S. 23/12/1994 Invoeging] In artikel 17 van de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ...
      d'application ā partir du 01/01/1990

[Arbitragehof 13/06/1996 - B.S. 29/06/1996 Annulering] § 11. Arbitragehof 13-6-96 - nr 37/96 - B.S. 29-6
      d'application ā partir du 02/06/1991
      Note: Doch handhaving van de vernietigde bepaling voor de periode tussen 1-1-90 en 1-6-91