Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 37undevicies.

[Wet 05/06/2002 - B.S. 04/07/2002 Invoeging] De gegevens die noodzakelijk zijn voor de toepassing van deze afdeling, worden door ...
      d'application Ó partir du 01/01/2002

[Wet 27/12/2005 - B.S. 30/12/2005 Úd.2 p.57322 art.43 Opheffing] Opgeheven bij: Wet(prog) (1) 27-12-2005 - B.S. 30-12 - ed. 2
      d'application Ó partir du 01/01/2005


[30/12/2005 vig.01/01/2005]

Die afdeling blijft echter toepasbaar op de maximumfactuur, uitgevoerd door de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit met betrekking tot de jaren vˇˇr het jaar 2005.