Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146bis

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73806 art.103 Invoeging] Art. 146bis.
      d'application ŕ partir du ?