Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146bis

[Wet 08/06/2008 - B.S. 16/06/2008 éd.2 p.30540 art.29 Invoeging] <:M>Voor de toepassing van leden 8 en 9 alsook van de artikelen <:C ...
      d'application ŕ partir du 26/06/2008