Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146bis

[Wet 19/12/2008 - B.S. 31/12/2008 éd.3 p.69331 art.40 Vervanging] 3° <:M>de leidend ambtenaar kan opdragen de zaak aanhangig te maken bij de Kamer ...
      d'application ŕ partir du 10/01/2009