Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 36quaterdecies

[Wet 10/12/2009 - B.S. 31/12/2009 éd.3 p.82980 art.59 Invoeging] Art. 36quaterdecies
      d'application à partir du 10/01/2010