K.B. 9-2-2011 tot vaststelling van de financieringsvoorwaarden van de referentiecentra voor humane microbiologie

Note: Ingevoegd door B.S. 1-3-2011

FR   NL  


Koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de financieringsvoorwaarden van de referentiecentra voor humane microbiologie

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - OPDRACHTEN VAN DE REFERENTIECENTRA VOOR HUMANE MICROBIOLOGIE

Artikel 1.

HOOFDSTUK II - CRITERIA EN PROCEDURE VOOR DE AANWIJZING VAN DE REFERENTIECENTRA VOOR HUMANE MICROBIOLOGIE

Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

HOOFDSTUK III - TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

Art. 6.

HOOFDSTUK IV - OVEREENKOMSTEN MET DE REFERENTIECENTRA

Art. 7.

HOOFDSTUK V - FINANCIERING

Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.

HOOFDSTUK VI - SLOTBESCHIKKINGEN

Art. 11.     Art. 12.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 01/01/2010

FR   NL