Publié le 05/02/2019
   

FR   NL  

Protocolakkoord van 28 november 2018 tussen de Federale Regering en de in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden betreffende het beheer en de financiering van de applicatie voor de financiering van de rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden, centra voor dagverzorging, revalidatiecentra, psychiatrische verzorgingstehuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en palliatieve dagcentra (RVT)

Art. 8.


Art. 9.
05/02/2019 Specifieke ontwikkelingen.
05/02/2019 Voor ontwikkelingen die specifiek bedoeld zijn voor een van de betrokken partijen, kan een deelproject voor deze ontwikkelingen worden opgestart. Dit soort project wordt opgevolgd door een Projectgroep met de ondertekenende partijen die bij dit project betrokken zijn.
05/02/2019 Op geregelde tijdstippen wordt hierover verslag uitgebracht aan de Stuurgroep van de applicatie RVT.
05/02/2019 Indien het project een impact heeft op de andere ondertekende partijen (werking van de applicatie, planning van de ontwikkelingen, .), moeten de andere ondertekende partijen geraadpleegd worden en moeten ze de ingebruikname en de wijzigingen aan de planning van de ontwikkelingen valideren.

HOOFDSTUK II. - Specifieke verantwoordelijkheden met betrekking tot de kwaliteit van de ontwikkelingen

Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]