Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 79.


Art. 80.
01/01/2003 De plichten van de beoefenaars van de geneeskunst, de paramedische medewerkers en de verplegingsinrichtingen zijn deze vastgesteld overeenkomstig de artikelen 35, 36 en 37 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Afdeling III - Gerechtigden op geneeskundige verzorging

Art. 81.

FR   NL   [Affichage pour impression]