Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 2.


Art. 3.
01/01/2003 De Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden wordt beheerd door een beheerscomité dat is samengesteld uit:
01/01/2003 een voorzitter;
01/01/2003 vier leden die de representatieve organisaties der reders vertegenwoordigen;
01/01/2003 vier leden die de representatieve organisaties der zeelieden vertegenwoordigen.
01/01/2003 Wonen met raadgevende stem de vergaderingen van het beheerscomité bij:
01/01/2003 de regeringscommissaris die de Minister van Financiën vertegenwoordigt;
01/01/2003 de regeringscommissaris die de Minister van Sociale Voorzorg vertegenwoordigt;
01/01/2003 de directeur van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden;
01/01/2003 de adjunct-adviseur - hoofd van dienst die de directeur van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden in het dagelijks beheer bijstaat.
01/01/2003 Het beheerscomité wijst onder de personeelsleden van de Kas de persoon aan die het secretariaat van het comité waarneemt.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]