Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 130.


Art. 131.
01/01/2003 In geval van samenloop van verscheidene tekortkomingen worden de sancties samengevoegd.
01/01/2003 Wanneer echter dezelfde daad verscheidene tekortkomingen uitmaakt, wordt enkel de zwaarste sanctie uitgesproken.

Art. 132.

FR   NL   [Affichage pour impression]