Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 5.


Art. 6.
01/01/2003 Opgeheven bij: K.B. 13-11-69 - B.S. 22-11

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]