Publié le 21/01/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 81.


Art. 82.
01/02/2014 Onder voorbehoud van de bepalingen van een internationale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid, heeft de verzekerde wiens verminder vermogen tot verdienen, zoals bepaald bij artikel 109 erkend is, en die vergoeding voor primaire ongeschiktheid of invaliditeitsverzekering geniet, of bij toepassing van de artikelen 113, 114, 115, 116, 125 en 126 van het recht op deze vergoedingen, maar niet van de geneeskundige verzorging, uitgesloten is alsmede de verzekerde die de rustvergoeding bij bevalling geniet of bij toepassing van diezelfde artikelen van het recht op deze vergoedingen is uitgesloten, of zwanger en opgehouden heeft te werken om ten vroegste vanaf de vijfde maand zwangerschap te rusten, alsmede de verzekerde die uitkeringen geniet tijdens de verloven bedoeld in de artikelen 106, § 5 en 106bis, zonder bijdragebetaling, recht op de bij afdeling I van dit hoofdstuk bepaalde geneeskundige verzorging, voor hemzelf en voor de bij artikel 81 van dit besluit bepaalde personen.

Art. 83.

FR   NL   [Affichage pour impression]