d'application à partir du 05/04/1969
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 18 maart 1968 houdende bestemming van bepaalde achterstallige bijdragen van zelstandigen, ingevorderd door de hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 1bis.


Art. 2.
05/04/1969 Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 1968.

FR   NL   [Affichage pour impression]