Publié le 24/03/1954
   

FR   NL  

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 23.


Art. 24.
25/04/2004 Op de door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en de Nationale Landmaatschappij erkende maatschappijen wordt een controle uitgeoefend door toedoen van een commissaris, benoemd door de Minister of de Ministers onder wie de Nationale Maatschappij ressorteert. Die commissaris oefent zijn opdracht uit zoals bepaald is in artikel 9, §§ 2 en 3. Hij zendt een afschrift van zijn beroep aan de Ministers onder wie de Nationale Maatschappij ressorteert.
25/04/2004 Heeft de raad van beheer van de Nationale Maatschappij waarbij het beroep aanhangig is, binnen twintig vrije dagen ingaande op dezelfde dag als de in artikel 9, § 3, bedoelde termijn, geen vernietiging uitgesproken, dan wordt de beslissing definitief.

Art. 25.

FR   NL   [Affichage pour impression]