Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 11.

[Verordening 17/11/2010 - B.S. 16/12/2010 p.77612 art.1 Invoeging] § 2. <:W>Indien de gerechtigde die valt onder het toepassingsgebied van de ...
      d'application à partir du 26/12/2010

[Wet 28/11/2018 - B.S. 19/04/2019 éd.2 p.39795 art.1 Wijziging] De adviserend <:W>arts<:w> zendt terzelfdertijd een afschrift van de ...
      d'application à partir du 29/04/2019
      Note: Wijziging enkel in NL