d'application à partir du 01/01/2008
   

FR   NL  

Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2008 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen

Artikel 1.


Art. 2
01/01/2008 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

FR   NL   [Affichage pour impression]