K.B. 19-12-2007: tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2008 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen

Note: Historiek vanaf 1-1-2008

FR   NL  


Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2008 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2

FR   NL