Publié le 02/08/1985
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot vaststelling van de criteria tot verdeling van de rijkstegemoetkomingen toegekend aan de tak geneeskundige verzorging van de regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering voor werknemers

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/1982 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1982.

FR   NL   [Affichage pour impression]