d'application à partir du 08/04/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 11 maart 2002 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot uitvoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen

HOOFDSTUK VII. - DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZEELIEDEN TER KOOPVAARDIJ
Art. 16.


Art. 17.

FR   NL   [Affichage pour impression]