Publié le 24/02/1973
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 januari 1973 tot vaststelling van de bijdragen verschuldigd door de personen die toegelaten zijn tot de voortgezette verzekering binnen het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten voordele van de zelfstandigen

Art. 4.


Art. 5.
24/02/1973 Dit besluit treedt in werking de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad en heeft uitwerking op 1 juli 1971.

FR   NL   [Affichage pour impression]