Publié le 14/05/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 april 2003 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen
Artikel 1.
14/05/2003 Met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, op de personeelsleden van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, bedoeld in het koninklijk besluit van 19 maart 2003, worden de verschillende graden die een trap van de hiërarchie vormen, vastgesteld als volgt :
14/05/2003 Eerste trap : de betrekkingen van directeur/directrice en van adjunct-directeur/directrice overeenstemmend met een managementfunctie - 1 en - 2, zoals door Ons bepaald in het koninklijk besluit van 19 maart 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen;
14/05/2003 Tweede trap : de graden die behoren tot de rangen 15 en 13;
14/05/2003 Derde trap : de graden die behoren tot de rangen 10 en het niveau B;
14/05/2003 Vierde trap : de graden die behoren tot het niveau C;
14/05/2003 Vijfde trap : de graden die behoren tot het niveau D.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]