Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 6.


Art. 7.
03/12/1966 De betrekkingen tussen de chef en de ambtenaren, wier taal hij niet kent, geschieden door bemiddeling van de adjunct.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]