Publié le 23/09/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 4.


Art. 5.
01/01/2002 De administratie van de directe belastingen deelt aan het Rijksinstituut de identiteit van elk persoon mede, die één of meerdere pensioenen genoten heeft waarvan het bedrag, eventueel verhoogd met aanvullende voordelen, de drempel overschrijdt; deze mededeling bevat eveneens de bedragen van deze pensioenen en aanvullende voordelen.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]