Publié le 30/08/2001
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot verrekening in 2001 van de algebraïsche verschillen, vastgesteld voor de jaren 1999 en 2000, zoals bedoeld in de artikelen 59 en 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 4.


Art. 5.
01/09/2001 In afwijking van alle andere van toepassing zijnde regels voor de vastlegging van de honoraria is voor de volgende nomenclatuurverstrekkingen, opgenomen in bijlage bij vorenvermeld koninklijk besluit van 14 september 1984, in de periode vanaf 1 september 2001 tot en met 31 december 2001, het honorarium van toepassing dat vermeld is naast de nomenclatuurcode :
01/09/2001 ZIE TABEL

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]