Publié le 21/12/1989
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 december 1989 tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 met betrekking tot de verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanmeming worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 6bis


Art. 7
20/12/2000 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Het is van toepassing op de verstrekkingen waarvan de uitvoering vanaf die dag aan een laboratorium in onderaanneming werd gegeven.

FR   NL   [Affichage pour impression]