Publié le 29/12/2015
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de diëtisten

Art. 3.


Art. 4.
01/07/2015 De drukker nummert :
01/07/2015 de ontvangstbewijzen van 1 tot 50;
01/07/2015 de boekjes in een doorlopende reeks, per leveringsjaar.
01/07/2015 Hij drukt, in volgorde :
01/07/2015 op de omslag van het boekje : het jaartal van het leveringsjaar en het nummer van het boekje;
01/07/2015 op elk ontvangstbewijs : de gegevens bedoeld in 3° en het nummer van het ontvangstbewijs.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]