Publié le 19/02/2016
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 februari 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Artikel 1.
19/02/2016 Opgeheven door : K.B. 15-2-16 - B.S. 19-2 - ed. 2 - art. 8


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]