M.B. 28-10-1993: vaststellen en meedelen van gegevens i.v.m. voorwaarden van verzekerbaarheid van zelfstandigen

Résumé: Numac tekst: 1993022476 - p. 26361

Note: Historiek vanaf 1-1-1997

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 31-5-1997

Numac: 1993022476

FR   NL  


Ministerieel besluit van 28 oktober 1993 ter bepaling van de wijze van vaststellen en meedelen van de gegevens in verband met de voorwaarden van verzekerbaarheid van de zelfstandigen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 4bis.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.

FR   NL