d'application à partir du 12/04/2010
   

FR   NL  

Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 6.


Art. 7.
P 12/04/2010
  -07/04/2013
§ 1. De raad van bestuur van het Fonds is samengesteld als volgt:
P 12/04/2010
  -07/04/2013
vier leden die de overheid vertegenwoordigen;
P 12/04/2010
  -07/04/2013
vier leden die de representatieve organisaties van alle werkgevers en de representatieve organisaties van zelfstandigen vertegenwoordigen;
P 12/04/2010
  -07/04/2013
vier leden die de representatieve organisaties van alle werknemers vertegenwoordigen;
P 12/04/2010
  -07/04/2013
vier leden die de verzekeringsinstellingen vertegenwoordigen;
P 12/04/2010
  -07/04/2013
vijf leden die de beroepsbeoefenaars vertegenwoordigen, waaronder minstens drie artsen;
P 12/04/2010
  -07/04/2013
drie leden die de verzorgingsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder minstens een geneesheer-hygiënist;
P 12/04/2010
  -07/04/2013
vier leden die de patiënten vertegenwoordigen;
P 12/04/2010
  -07/04/2013
twee professoren of docenten in de rechten, gespecialiseerd in medisch recht.
P 12/04/2010
  -07/04/2013
De raad van bestuur en elk van de groepen die erin zijn vertegenwoordigd tellen evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden. Om te oordelen of deze laatste voorwaarde is vervuld worden de vertegenwoordigers van de beroepsbeoefenaars en van de verzorgingsinstellingen beschouwd als één enkele groep.
P 12/04/2010
  -07/04/2013
De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot een verschillende taalrol.
P 12/04/2010
  -07/04/2013
§ 2. De Koning bepaalt de wijze waarop de leden worden aangewezen.
P 12/04/2010
  -07/04/2013
Hij benoemt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar. Hij kan, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, plaatsvervangende leden benoemen.
P 12/04/2010
  -07/04/2013
§ 3. De Koning bepaalt de vergoedingen en het presentiegeld van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de raad van bestuur van het Fonds.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]