K.B. 24-1-2000: vaststelling datum van kiezerslijst voor kinesitherapeutische verkiezingen

Résumé: Papierversie: Pagina UB/643

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 29-1-2000

FR   NL  


Koninklijk besluit van 24 januari 2000 houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de kinesitherapeutische verkiezingen wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL