d'application Ó partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, ž 1, 5░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 45.


Art. 46.
01/12/1997 De werkdagen en de dagen die daarmee gelijkgesteld worden voor de toepassing van artikel 113, eerste lid van de geco÷rdineerde wet worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 22.

Afdeling II.- Data van betaling van de moederschapsuitkering

Art. 47.

FR   NL   [Affichage pour impression]