Publié le 27/10/1967
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1967 houdende schorsing van de overgang naar een andere verzekeringsinstelling in het stelsel van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de zelfstandigen

Art. 2.


Art. 3.
27/10/1967 Artikel 1 van dit besluit doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 7, § 2, van evengenoemd koninklijk besluit van 30 juli 1964.

FR   NL   [Affichage pour impression]